Canisius College

Címe: 2001 Main Street, Buffalo, NY 14208-1098
Weblap: www.canisius.edu

1870-ben német jezsuiták alapították, és nevezték el Canisius Szt. Péterről, aki egyike volt az első jezsuitáknak. A kezdetben az egyetlen belvárosi épületből mára 37 jött létre, amelyek 58 hektáron helyezkedik el. A Canisius College egyike az Egyesült Államok 28 jezsuita felsőoktatási intézményének. 2007-ben 4984 diák (ebből 1494 graduate), 2 CTP-s.

Tanulmányok

 • Tavaszi szemeszter: január közepétől május közepéig
 • Nyári szemeszter: first session: május közepétől június közepéig, second session: június végétől kb. aug. 10-ig
 • Téli szemeszter: augusztus végétől december közepéig

Egyetemi naptár: http://www.canisius.edu/academics/academic_calendar.asp

Az órák este 6-tól 9-ig vannak. A tavaszi és őszi szemeszterben 4-4 kurzust (kivételes esetben esetleg 1, de max. 2-vel többet, ezt egyeztetni kell az MBA-office-szal), nyáron max. kettőt lehet felvenni. (Így lehet befejezni a teljes programot – vagyis megszerezni 48 kreditet (kommunikáción 36 kredit szükséges) – 5 szemeszter (másfél év) alatt. Egy kurzus 3 vagy 1.5 kredit.

Ha valaki hasonló szakon végzett otthon, és van neki hivatalos angol fordítása az indexéről, akkor el lehet fogadtatni tárgyakat (waiver). Ez nagy segítség, és így felvehető olyan tárgy, ami érdekesebb lehet, mint az alapozó közgazdaságtan, vagy pénzügy.


Szükséges nyelvvizsgák: TOEFL (MBA-hez), GMAT (MBA-hez), GRE (kommunikáció szakra)

Ösztöndíj jellege: részleges tandíjmentesség (75%)

D’Youville College

Címe: 320 Porter Ave, Buffalo, NY 14201 9985
Weblap: www.dyc.edu

Szerzetesek (szürke nővérek – grey nouns) által irányított katolikus magánegyetem. 1908-ban alapították, mint a nyugat New York első leányiskoláját. Az alapító szerzetesnővér, Marguarite D’Youville nevéről kapta az intézmény a nevét. Kb. 2900 diákja van. Legerősebb vonala az oktatás és az egészségügy. Ezeken a területeken kínálnak undergraduate, graduate, post graduate, doktori és ún. advanced képzéseket. A fent említett területeken kívül kínálnak még undergraduate képzéseket gazdaság-, humán-, társadalom-, matematika-, és természettudományok területéről. Hat mesteri és négy doktori programot kínál az oktatási intézmény.

Az International Business program 39-45 kredit megszerzését feltételezi. A fieldwork (internship) 3 kredites tantárgyként van értelmezve és mindösszesen maximum 3-szor lehet felvenni így értéke 3-tól 9 kreditig terjedhet. A diploma megszerzésének feltétele egy diploma dolgozat (research project) megírása. A dolgozat írása és maga a kutatás elvégzése tantárgyak keretében történik, ami azt jelenti, hogy a tanár heti gyakorisággal követi nyomon a diplomadolgozat/kutatás alakulását. Érdemes komoly hangsúlyt fektetni a dolgozat megírására, mert meglehetősen komolyan veszik.

A Health Sevices Administration (HSA) program követelményei: 42 kredit értékű tárgy felvétele, egy minimum 120 órás szakmai gyakorlat (internship) elvégzése, és egy tézis megírása és megvédése. A szakmai gyakorlatra (3) és a tézis írására (6) is adnak kreditet, így gyakorlatilag 11 „rendes” tantárgyat (10 kötelező és 1választott) kell felvenned a félévek során. Nagyon korlátozott számban, de kínálnak tárgyakat a nyári félévben is. Ilyenkor érdemes foglalkozni a szakmai gyakorlattal vagy a tézis írásával. Kötelezhetnek egy undergraduate statisztika kurzus felvételére (MAT123, 4 kredit) és az órarended kialakításánál figyelni kell arra, hogy bizonyos tárgyak feltételezik más tárgyak meglétet. Ha figyelembe vesszük még azt, hogy egyes tárgyakat csak minden második félévben ajánlanak fel vagy, hogy bizonyos órák ütközhetnek az órarendben, akkor nehéz megszervezni, hogy két évnél hamarabb lehessen befejezni a képzést.

Egyetemi naptár: http://www.dyc.edu/academics/calendar.asp


Szükséges nyelvvizsgák: TOEFL

Ösztöndíj jellege: tandíjmentesség

Hilbert College

Címe: 5200 South Park Avenue Hamburg, NY 14075-1519
Weblap: www.hilbert.edu

Az iskolát 1897-ban ferences rendi (női) szerzetesek alapították.

CTP-s diákoknak felvehető szakok, szakosodási lehetőségek:
Master of Public Administration

Képzés hossza: 2 év (alapesetben)
További infók hamarosan…

Egyetemi naptár:
http://www.hilbert.edu/grad/grad-calendar

Az iskola által előírt nyelvvizsgák: TOEFL (www.ets.org/toefl)

John Carroll University

Egyetem címe: 20700 North Park Blvd, University Hights, OH 44118

Weblap: www.jcu.edu

CTP-s diákoknak felveheto szakok: Master of Arts in Nonprofit Administration

Képzés hossza: 4 szemeszter, 2 év

 • Őszi szemeszter: augusztus végétől december közepéig
 • Tavaszi szemeszter: január közepétől május közepéig
 • Nyár A: május végétől június végéig
 • Nyár B: július végétől augusztus közepéig

A diploma megszerzéséhez 12 tantárgyat kell sikeresen elvégezni, szemeszterenként hármat. A képzési idő lerövidíthető másfél évre, három tárgy felvételével a nyár folyamán.

Alapítás éve: 1886

Kinek a kezében van: Jezsuiták

Hány diák jár oda: kb. 3500 fo, ebbol CTP-s 1 fo

Szükséges nyelvvizsgák: TOEFL

Ösztöndíj jellege: tandíjmentesség

Medaille College

Általános adatok

Medaille College – Main Building/Campus

18 Agassiz Circle Buffalo, NY 14214

+1(716) 880-2000

http://www.medaille.edu

Egyházi alapítású magánegyetem, 2700 diákkal, akik közül mintegy 1000 a graduate hallgató.

Szükséges nyelvvizsgák: TOEFL

Mennyi ideig tart a program?

MOL: 20 hónap

pszichológia: 1 év

 

Tanulmányok

Organizational Leadership:

Nincsenek szemeszterek (csak adminisztrációs szempontból “papíron”), nincs sem tavaszi, sem nyári, sem őszi szünet (csak karácsonyi, 3 hét). A 20 hónap alatt folyamatos a tanítás, nem lehet felvenni órákat, a tanrendet az iskola alakítja ki, az órarendet a képzés előtt megküldi a jelentkezőnek.

Hetente egyszer kell iskolába menni, este 6-tól 10-ig, illetve hetente egyszer, tetszőleges időpontban kell csoportmegbeszélést tartani. (Egy osztályban 15-20 diák tanul, akik el vannak osztva 3-5 fős csoportokra a „team-munka” elsajátítása végett.)

Pszichológia:

Nincs lehetőség tantárgyakat választani, kötelező órarend van. Az őszi és a tavaszi félévben 1 on-line kurzus 15 héten keresztül, 1 kurzus 15 héten keresztül és 2 tantárgy 2X 7 hétig. Az órák szerdán és csütörtökön este vannak 6-9-ig. A nyári szemeszterben lehet választani a 180 órás internship és a szakdolgozatírás között, illetve van 2 kötelező tantárgy 2×7 hétig.

Mercyhurst University

Címe: 501 East 38th Street, Erie, PA 16546
Weblap: www.mercyhurst.edu

Az iskolát 1926-ban Irgalmas rendi (női) szerzetesek alapították. A kezdetben egyetlen épületből mára 80 jött létre, amelyek 30 hektáron helyezkedik el. 2010-ben 3226 diakja van.

CTP-s diákoknak felvehető szakok, szakosodási lehetőségek:

Master of Science in Organizational Leadership
Master of Science in Data Science
Master of Science in Special Education

Képzés hossza: 2 év (alapesetben)

A képzés szemeszterekben zajlik. Szemeszterenként 3 tantárgyat kell felvenni. Összesen 33 kreditet kell megszerezni (egy tantárgy általában 3 kredit). Korábbi/itthoni tantárgyak beszámíttatásához WES szükséges (http://www.wes.org).

Vannak nyaranta online felvehető tantárgyak is, érdemes egyeztetni a nemzetkozi irodával és az egyetemi tanácsadóval ezek felvétele esetén.

Az iskola Graduate Assistantship-t add a CTP-s diákoknak. Ez teljes tandij mentességet biztosit (az adminisztrácios dijakat a diákok fizetik) ennek keretében a diákok heti 25 órában dolgoznak az egyetemnek.

Egyetemi naptár: http://www.mercyhurst.edu/calendar/academic/

Az iskola által előírt nyelvvizsgák: TOEFL (minimum 80 pont)

Niagara University

címe: Niagara University, Niagara Falls, NY 14109
Weblap: www.niagara.edu

1856-ban vincés szerzetesek által alapított és fenntartott, amerikai viszonylatban kis egyetem, összesen 3500 diákkal. Ebből kb. 600 graduate, CTP-s: 2 fő. CTP-s diákoknak felvehető szak: Master of Business Administration. Undergraduate-eknek nagyon sokféle program áll rendelkezésre a business-től a theater-ig sok minden. Elég híres az iskola ROTC (katonai tisztképzés), Hospitality Management és a színházi programja.

Szakosodási lehetőségek:

 • Professional Accountancy
 • Accounting
 • Finance
 • Financial Planning
 • General Management
 • Global Business and Supply Chain
 • Healthcare Administration
 • Human Resource Management
 • International Management
 • Strategic Marketing Management
 • Strategic Management

 

Van őszi, tavaszi és nyári szemeszter. Általában az egész tanterv úgy van felépítve, hogy a különben dolgozó emberek tudják teljesíteni: általában 3-5 tárgynál nem lehet sokkal többet felvenni egy félévben, mert nem kínálnak annyit, vagy ütköznek az egyes órák. Érdemes a nyári, egyébként időben rövidebb, de annál intenzívebb órákat felvenni, hogy hamarabb végezhess.

A diploma megszerzéséhez 51 kredit elérése szükséges. Az alapozó tárgyak egy része 1,5 kredit, ezek félszemeszternyi időt tesznek ki, és általában párban van valamely másik 1,5 kreditet erő tárggyal. Lehetőség van a tanulmányok során egy vagy két témára specializálódni (concentration), például international business, human resource, strategic management, etc.( http://www.niagara.edu/mba/Concentrations.htm)

Szükséges nyelvvizsgák: TOEFL (~80/120), GMAT (~400/800)

Trocaire College

Címe: 360 Choate Avenue, Buffalo NY 14220-2094

http://www.trocaire.edu

Máriás Nővérek által 1958-ban alapított, eredetileg nővérképzésre specializálódott magánegyetem, 1000 teljes és részképzős diákkal.

Általában 2-4 szemeszteres undergraduate programok (nem mesterszak!), de másfél év alatt is elvégezhető (3 +1 nyári szemeszter). Összesen kb. 21 tantárgyból kell vizsgázni, de a magyar diplomából sikerülhet pár tárgyat elfogadtatni.

Ösztöndíj jellege: tandíjmentesség

Jelentkezési feltételek

Megszerzett alapdiploma
Képzéseink mesterdiplomát nyújtanak, ezért alapvető feltétel a felvétel időpontjában az alapdiploma megléte. Ezt a diplomát kell majd az amerikai rendszerben hitelesítettni az egyetemi felvételhez.

Magas szintű angol nyelvtudás
Az amerikai mesterképzéseken számos csapatmunka és otthoni projekt során építik be a tanultakat a diákok. Ez jó, mert sokkal gyakorlatiasabb a képzés, ugyanakkor a társalgási szintű angol nyelvtudáson felüli szakmai kommunikációs készséget igényel. Az amerikai egyetemek kivétel nélkül a TOEFL nyelvvizsgát fogadják el, amit a felkészülés során le kell tenni. Ezért a jelentkezőkkel mi is kitöltetünk egy TOEFL próbatesztet a nyelvtudás felmérésére még a kiválasztás előtt.

Szakmai tapasztalat
Az USA-ban hagyományosan az iratkozik be mesterképzésre, aki a karrierjében már elért egy olyan pontot, ahol ez további előrelépést jelent, s így megtérül. Ezért ezeken a képzéseken a társakkal végzett csapatmunkák és az órai prezentációk, beszélgetések során a diákok a területen szerzett tapasztalataikat (is) megosztják egymással. Emiatt mi is legkésőbb a kiutazás idejére minimum egy éves szakmai tapasztalatot várunk el. Ez többféleképpen is teljesülhet:
 • Néhány éve végeztél az egyetemmel, s azóta dolgoztál.
 • Frissen végzel/végeztél, de az egyetem alatt már hosszabb ideig voltál szakmai gyakorlaton is.
 • Frissen végzel/végeztél, de mivel időben jelentkeztél, a kiutazásig még van elég időd a felkészüléssel párhuzamosan dolgozni, s a megfelelő tapasztalatot megszerezni.
Közösségi szerepvállalás
A partner egyetemeink mindegyike az amerikai oktatási rendszer és kulturális szokások szerint a szakmai és tanulmányi eredmények mellett a közösségi szerepvállalást is hangsúlyosnak tarja. A Calasanctius Training Program célja, hogy a jövő magyar társadalom felelős vezetőit nevelje, ezért az aktív közösségi életet (non-profit, egyházi, diákszervezet) mi is legalább ennyire fontosnak tartjuk.

Jelentkezési határidő: augusztusi kiutazásra január 31-ig, januári kiutazásra május 31-ig (lásd az aktuálisan hirdetett ösztöndíjaknál)
A jelentkezéshez a következőket csatold: magyar és angol nyelvű önéletrajz, motivációs levél.
A pályázattal kapcsolatos megkereséseket az office@ctpinfo.hu, Erdélyben pedig az transylvania@ctpinfo.hu címre várjuk.

A kiválasztási folyamat előtt TOEFL gyakorlóteszt eredményt, közösségi vagy egyházi ajánlólevelet kérünk, a döntést követően – az egyetemtől függően – hivatalos TOEFL, GMAT, GRE vizsga letétele szükséges.

Támogatnál minket?

Adófelajánlás az SZJA 1%-ból
A Calasanctius Ösztöndíj Alapítvány adószáma 18239218-1-41letölthető nyilatkozat (pdf)
Adománygyűjtő est

Immáron 17. alkalommal rendezzük meg éves Adománygyűjtő Estünket 2017. október 24-én.

Átutalás vagy PayPal Paypal
Banki átutalást fogadunk a 10700079-02389101-51100005 számlaszámon és Paypal rendszeren keresztül. Mindössze napi 1 Túró Rudi árának felajánlásával nagy mértékben hozzá tudsz járulni a küldetésünk megvalósításához.

Kapcsolat

Calasanctius Ösztöndíj Alapítvány

1052 Budapest, Piarista köz 1.
Fogadóóra: Előzetes egyeztetés alapján

Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon:
+36 30 603-6028

Bankszámla: 10700079-02389101-51100005

Adószám: 18239218-1-41

Facebook Linkedin